در صورت ارسال کالای معیوب (چه به دلیل قصور پست و چه ارسال از مبدا)، محصول سالم مجدد با هزینه فروشنده ارسال می‌گردد تا رضایت مشتری جلب گردد. در صورت عدم تمایل مشتری جهت دریافت مجدد محصول، می‌تواند کالا رو عودت دهد.