طب سنگ تحولی نوین در صنعت ساخت اتاق نمک

طب سنگ گروهی دانش محور و تنها مرکز تخصصی طراحی و ساخت اتاق نمک در ایران است. طب سنگ یک برند ملی ثبت شده است که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت و انجام بیش از ۷۰ پروژه را در کانامه خود دارد. طب سنگ بعنوان پیشرو و تنها مرکز تخصصی اتاق نمک در ایران شناخته شده است.

+60

طراحی تخصصی غار نمک

بیش از ۲۰ پروژه موفق

+20

طراحی تخصصی سونا نمک

بیش از ۳۰ پروژه موفق

+50

تجهیزات اتاق نمک

بیش از ۶۰۰ محصول جهت ساخت اتاق نمک

+120

طراحی تخصصی اتاق نمک

بیش از ۵۰ پروژه موفق