هیچ محصولی یافت نشد.

هر آنچه از هفت چاکرا باید بدانید

چاکراها مطابق با متون کهن هندو، محل چرخش انرژی‌های حیاتی در بدن هستند تا بین روح و جسم ما تعادل برقرار باشد. برای تعداد چاکراها روایات برای تقویت هر چاکرا یک سنگ معرفی شده است که می‌توان استفاده کرد.

هفت چاکراها در دسته شبه‌ علم هستند. یعنی وجود یا عدم وجود آن‌ها رد یا تایید نشده است. اما اگر بخواهیم ارتباطی بین چاکراها و واقعیت علمی بدن پیدا کنیم، موردی که در کتاب “پایه‌های علمی طب مکمل” نوشته لِن ویسنسکی و لوسی اندرسون از دانشگاه پزشکی جورج واشنگتن گفته شده، به ما کمک می‌کند: شرایط روانی و احساسی ما مثل استرس یا آرامش، بر شرایط فیزیکی بدن اثر دارند. فلسفه چاکراها نیز همین است. بایستی بین انرژی‌های روحی و جسمی تعادل برقرار شود تا تمام بدن در تعادل باشد.

برای تقویت هر چاکرا یک سری تمرینات یوگا مرتبط با آن چاکرا، بوهای خاص، سنگ‌های خاص و رنگ خاص معرفی شده است. تمرینات یوگا به صورت متمرکز می‌توانند تعادل کلی بدن را بهبود بخشند. اینکه استفاده از تاییدیه اینکه رنگ‌ها و سنگ‌ها و عطرها نیز همین تاثیر را بر چاکراها دارند را می‌توان در علم روانشناسی رنگ‌ها و آروماتراپی جستجو کرد.

هر عطر و هر رنگی تاثیر مشخصی بر بدن دارند که به صورت علمی بررسی شده است. پس می‌توانیم ارتباطی معنادار میان تعادل بدن و روش‌های تقویت چاکراها پیدا کنیم.

پک سنگ‌های هفت چاکرا نیز که برای مدیتیشن و چیدمان میز مراقبه بسیار کاربردی هستند، یکی دیگر از محصولات هفت چاکرا طب سنگ هستند: